1. Introducció

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web de Belsize (belsize.ad), així com als productes i serveis que puguis contractar (denominats col·lectivament «Serveis»). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen en la Política de Privacitat, Belsize només podrà comunicar les dades personals a aquelles empreses de confiança, quan així sigui necessari per a la prestació dels serveis externs a Belsize.

Aquesta política de privacitat pot ser modificada però t’ho comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè coneguis les modificacions i continuar utilitzant els nostres «Serveis». El fet de continuar gaudint dels nostres «Serveis» després d’haver-te comunicat els canvis, suposarà que estàs d’acord amb les mateixes, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

2. Qui és el responsable de l’tractament de les teves dades personals?

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) l’informem que el responsable d’el tractament de les dades personals que ens facilitis és Belsize amb domicili situat en Av. Coll d’Ordino, 1 AD300 Ordino (Principat d’Andorra)

3.- Amb quina finalitat tractem les teves dades?

En Belsize podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

1.- Contacte

Gestionar les teves dades personals quan contactes amb Belsize mitjançant el formulari de contacte del nostre web belsize.ad o bé quan ens els fas arribar per l’alta com a client. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar tant les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en la nostra pàgina web com per poder contactar amb tu per a qualsevol assumpte derivat de la nostra relació comercial.

2.- Telèfon i correu electrònic

Gestionar la teva consulta quan et comuniquis amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altra sol·licitud que ens enviïs, via telefònica, correu electrònic o per altres mitjans telemàtics.

3.- Registre Àrea Client

Gestionar el teu registre com a client, així com altres dades addicionals que puguin generar-se amb la finalitat de gestionar les peticions que registris a través del portal de clients del web o de qualsevol altra manera derivat de la teva relació amb nosaltres.

4.- Contractació de productes i serveis

Gestionar la contractació de productes i serveis, així com dades posteriors que es puguin derivar de la relació amb Belsize. En el procediment de contractació es podran demanar, entre altres, dades relatives al seu compte bancari, els quals seran comunicats a l’entitat que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es realitzarà amb la finalitat principal de gestió de pagament de la prestació de serveis necessària per a la contractació del producte o servei.

5.- Publicitat de productes i serveis propis

Belsize podrà fer-te arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS, WhatsApp i qualsevol altre mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb els nostres propis serveis.

6.- Conservació de dades

Sempre que ho hagis autoritzat, Belsize guardarà les dades un cop acabada la relació contractual durant el temps estrictament necessari i que es consideri oportú per si es reactiva la relació comercial.

7.- Altres canals

Podrem posar-nos també en contacte amb tu i recollir les dades mitjançant altres canals com ara telèfon, correu electrònic, apps amb titularitat de Belsize o per mitjà de les xarxes socials, en aquest cas et informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i demanarem el teu consentiment en cada un d’aquests canals.

4.- Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

Dades facilitades per tu, a través de l’emplenament de formularis a aquest efecte habilitats al web o mitjançant l’enviament dels mateixos per email.

Dades derivats de la prestació de servei. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web pública o d’l’accés a l’Àrea de Clients que ens proporciones de forma indirecta i que es deriven de la pròpia prestació i manteniment d’aquesta activitat.

En funció de l’servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon, etc)

Dades econòmiques i operatius relacionats amb la nostra relació contractual per a la prestació de serveis.

Dades de transaccions de béns i serveis (p. Ex. Pagaments dels serveis realitzats).

Dades d’informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).

5.- Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades relatives a «Contacte», «Xat» i «Registre a l’Àrea de Clients» i altres canals de comunicació a la teva disposició, estan basats en el manteniment de la teva sol·licitud i, si escau, per a la prestació dels serveis contractats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació, és l’execució de l’contracte de prestació de serveis o productes de Belsize (segons els termes i condicions derivats de la sol·licitud de relació comercial).

L’enviament de publicitat de productes propis, podrà estar basat en l’interès legítim de Belsize quan et dones d’alta com a client o contractis un servei. A la resta de supòsits, els tractaments de les teves dades estaran basats en els consentiments que ens hagis donat i que conservarem mentre no ens demanis la supressió o oposició a l’tractament de les teves dades personals.

6.- A qui es comuniquen les teves dades?

Les dades no seran proporcionades a tercers llevat que sigui necessari per atendre la sol·licitud, petició per la seva banda o justificació legal, i un cop utilitzats podran ser conservades durant el termini general establert per a la prescripció de les accions personals en la legislació civil.

Quan així sigui exigit per llei, Belsize podrà comunicar les dades als cossos i forces de seguretat competents. De la mateixa manera, les teves dades seran comunicades a les entitats encarregades de la gestió de l’cobrament.

7.- Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació de servei o fins que retiris el teu consentiment. Un cop finalitzada la relació contractual, les dades seran mantinguts un màxim de 2 anys com a mètode de seguretat i com a previsió d’un possible reinici de la relació comercial. Posteriorment, les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

8.- Quins són els teus drets?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Belsize estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, tens els següents drets:

Accedir a les teves dades

Tens dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen

Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades

En determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideres inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de Belsize o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.

Sol·licitar la limitació de l’tractament de les teves dades

En determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació de l’tractament de les teves dades, en aquest cas et vam informar que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades

A la portabilitat de les teves dades

En determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament.

Oposar-se a el tractament de les teves dades

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te a el tractament de les teves dades en el cas, deixaríem de tractar-los llevat que, per motius legítims i de necessitat imperiosa per al desenvolupament de l’activitat sigui impossible.

Així mateix, tens dret, en qualsevol moment, a oposar-te a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics tant pròpia com de tercers, i retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti el tractament previ basat en aquest consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Belsize, al domicili postal Av. Coll d’Ordino, 1 AD300 Ordino (Principat d’Andorra) o bé enviant un correu electrònic a cristian@belsize.ad indicant en tots dos casos » política de Privadesa «.